Krátke veľkonočné básne do zošitov

Krátke veľkonočné básne môžu vašim stránkam scrapbookov z dovolenky pridať zvláštny vzhľad. Báseň môže vyjadriť nedávnu skúsenosť, ktorú je ťažké popísať sami ...