Symbolizmus Mourning Dove: Exploring its Peace and Power

Smútočná holubica posadená na plotový stĺp

Symbolika smútočnej holubice je duchovná a mocná. Smútočná holubica je symbolom ducha, ktorý dáva trpiacim posolstvo nádeje.Pochopenie symboliky Mourning Dove

Zatiaľ čo holubica smútku je často symbolom smútku a smútku, symbolizuje to isté, čo jej bratranec z bielej holubice. Smútočná holubica je nad všetkou ostatnou symbolikou duchovným poslom mieru, lásky a viery.Súvisiace články
  • Ktoré vtáky sú symbolmi smrti?
  • Dážď na pohrebe: Čo to symbolizuje?
  • Jednoduché nápady na pamäťový strom na pohreb

Smútočná holubica duchovná symbolika

Existuje niekoľko biblických príbehov o holubici. Tieto poskytujú rôzneduchovný význams, hlavne nádej. Zjavenie holubice niekomu v smútku sa často považuje za návštevu zosnulého milovaného človeka. Osoba, ktorá smúti, cíti posolstvo nádeje alebo povzbudenia od svojho zosnulého milovaného človeka. Iní veria, že smútočná holubica je poslom poslaným anjelmi,duchovní sprievodcovia, alebo dokonca Boh.

Noemova archa a holubica

V biblickom príbehu o Noemovej arche a veľkej potope Noah pošle z archy holubicu, keď už dažde ustanú. Dúfa, že holubica nájde suchú zem a nevráti sa k Noemovi. Predtým poslal Noah havrana, ale ten sa vrátil do Archy. Bol prekvapený, keď sa holubica vrátila s olivovým listom zakliesneným v zobáku, čo naznačovalo, že voda konečne ustúpila. Holubica sa stala duchovným symbolom nádeje a nových začiatkov.

Holubica sa vracia do archy

Prečo je holubica symbolom Ducha Svätého?

Okrem príbehu o Noemovej arche a úteku holubice pri hľadaní sucha sa smútočná holubica považuje aj za symbol Ducha Svätého. Biblia hovorí o krste Ježiša a holubice, ktorý symbolizuje Najsvätejšiu Trojicu Otca, Syna a Ducha Svätého. Biblické písmo z Matúš 3: 16–17 hovorí, že keď sa Ježiš vynoril z krstných vôd, otvorilo sa nebo:„… A videl, ako Boží duch zostupuje ako holubica a vystupuje na neho. A hlas z neba povedal: „Toto je môj Syn, ktorého milujem; som s ním veľmi rád. “

Smútočná holubica znamená láska

V príbehu o Kristovom krste je ľahké pochopiť, ako sa holubica stala predstaviteľom Boha a Božej večnej lásky. Jemnosť a vrčanie smútočnej holubice vás môže upokojiť a zdvihnúť zo smútku vášho smútku v okamihu, keď otvoríte svoje srdce pre jeho sväté posolstvo.Nový život pre nový začiatok

Krst znamená nový život a nový začiatok. Zatiaľ čo sa iným ľuďom javí smútočná holubica ako oznámenie pozostalým, kresťania vidia smútočnú holubicu inak.Prísľub večného života

Pre kresťana môže smútočná holubica symbolizovať ako pripomienku prísľubu Ježiša Krista na večný život. Holubica sa posiela tým, čo sú v smútku nad stratou milovaného človeka, ako sa dá povedať, že zosnulý má nový začiatok v inej ríši alebo svete a žije ďalej po smrti.

Čo to znamená, keď smútok holubice Coos?

Počuť opustené, ale upokojujúce vrčanie smútočnej holubice sa považuje za výzvu hľadať a nájsť vnútorný pokoj. Niektorí ľudia cítia, že vrčanie smútočnej holubice je priamym odkazom od Boha.

Rôzne interpretácie

Iní veria, že ide o správu od ich zosnulého milovaného človeka, ktorá im pripomína, aby sa držali nádeje anebáť sa smrti. Táto správa vyhlasuje, že smrť je iba novým začiatkom. Iní ľudia napriek tomu berú tichú pieseň smútočnej holubice ako znamenie, ktoré nad nimi sleduje ich milovaný a posiela im mocnú energiu lásky.

Čo to znamená, keď vás navštívi holubica?

Posolstvo lásky, nádeje a mieru sa často prenáša vo vzhľade smútočnej holubice. V závislosti od vášho duchovného presvedčenia môže byť návšteva smútočnej holubice viac ako správa od milovaného človeka. Môže predstavovať posla lásky poslaného od Boha. Smútočná holubica vám môže byť zaslaná v čase krízy. Možno trpíte smútkom, alebo ste sa zo smútku dostali a ako Kristov krst ste požehnaní Božou milosťou.

Na návštevu zavíta smútočná holubica

Smútok holubica symbol ochrany

Rovnako ako biela holubica, aj smútočná holubica je často považovaná za ochranný symbol. Tento Boží posol sa považuje za symbol Božej lásky a ochrany.

Symbol smútočnej holubice

Symboliku smútočnej holubice môžete pochopiť, keď preskúmate, ako ľudia reagovali na jej náhly výskyt v živote. Mnoho ľudí v smútku hlási, že vzhľad smútočnej holubice obnovil ich nádej a oživil ich vieru.

šetrí spoločná aplikácia váš pokrok