Príklady izotonických cvičení s obrázkami

Izotonické cvičenia zahŕňajú namáhanie svalu (alebo skupiny svalov) odporom, ktorý je možné prekonať. Silový tréning, odporový tréning, ...