Príznaky alergie na pšenicu

Aj keď alergia na pšenicu nemusí byť taká známa ako celiakia, je vážnym a potenciálne život ohrozujúcim zdravotným stavom. Príznaky sa pohybujú od ...Diagnóza neznášanlivosti lepku

Zatiaľ čo celiakia a alergia na pšenicu sa dajú diagnostikovať pomerne ľahko, mnoho lekárov sa stále snaží identifikovať pacientov trpiacich neznášanlivosťou lepku ...

Neznášanlivosť lepku a chudnutie

Existuje korelácia medzi neznášanlivosťou lepku a chudnutím. Aj keď chronická hnačka spojená s intoleranciou lepku môže mať za následok ťažké ...