Súdny proces od flirtovania po manželstvo

šťastný pár

Súdny proces je priamy a plánovaný výsledok dvorenia je zrejmý všetkým zúčastneným. Pri uzatváraní dvorenia existuje nádej pre všetkých zúčastnených, že na konci procesu bude svadba.Účel dvorenia

Niektorí môžu dvorenie nazývať staromódnym. Niektorých to môže zaujať, zatiaľ čo iných to môže posmievať vo svete, kde sú randenie v mladom veku a predmanželský sex všade, kam sa obrátite. Či už sa rozhodnete pre dvorenie, alebo ste skeptickí voči ich miestu v modernej spoločnosti, dvorenie stále existuje a jeho účelom je umožniť dvom ľuďom spoznať sa navzájom bez zámeny fyzického vzťahu.Súvisiace články
  • 10 fotografií krásnych mladých zamilovaných párov
  • Fotografie 10 bozkov párov
  • Galéria 7 nápadov na zábavné rande v noci

Aj napriek tomu, že randenie môže byť zábava a niekedy nemá spojenú šnúru ani nádej na trvalejší zväzok, cieľom dvorenia je zistiť, či sa dvaja ľudia k manželstvu hodia. V konečnom dôsledku dvaja ľudia vstupujúci na dvorenie dúfajú, že odpoveď bude áno, že sa ideálne zhodujú a že ich cesta povedie k manželstvu.

Časová os procesu súdnych konaní

Prejavuje sa záujem

Toto je fáza flirtovania, bod, v ktorom naznačujete druhej strane, že vás zaujíma a je k dispozícii prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Časť verbálnej komunikácie nie je úplne priama. Namiesto toho, aby ste povedali: „Rád by som s vami začal dvoriť,“ môžete si napríklad vymeniť dobroty a vtipné škádlenie. Držanie tela, úsmev a iná reč tela tiež zohrávajú pri tomto kroku dvorenia veľkú úlohu.

Iniciácia a prijatie

V procese dvorenia musí muž zasvätiť. Spravidla pôjde za svojimi vlastnými rodičmi a prediskutuje svoj záujem o konkrétnu ženu, potom za jej otcom (alebo poručníkom), aby požiadal o súhlas so súdnou cestou voči svojej dcére. Otec potom pristúpi k svojej dcére a informuje ju o mužovom zámere. Ak súhlasí, oficiálne vstúpia do procesu dvorenia.Zoznámenie sa navzájom

To je miesto, kde sa manželia skutočne spoznajú, ale iba pod dohľadom. Nikdy nezostávajú spolu sami, takže nebude mať pokušenie zapojiť sa do fyzického vzťahu. To neznamená, že nemôžu viesť rozhovor z doslechu ostatných členov rodiny. Cieľom procesu dvorenia je umožniť mužovi a žene spoznávať sa na viacerých úrovniach bez toho, aby bozkávanie alebo sex zakrývali úsudok. Prítomnosť člena rodiny v blízkosti pripomína, aby splnili svoj prísľub pre seba a ostatných, že zostanú čistí.

V tejto fáze dvorenia nie je dôvod nasadiť si „masku“, ktorá by urobila dojem na druhú osobu. Ľudia, ktorí sa dvoria, sa chcú navzájom dobre spoznať nielen tým, že nechajú žiariť svoje osobnosti, ale kladú aj hlboké otázky a hľadajú odpovede, ktoré im dajú vedieť, či sú skutočne dostatočne kompatibilné na to, aby vstúpili do manželstva.Zostať čistý

Veľký rozdiel medzi dvorením a dokonca aj tým najnevinnejším a dobre mieneným zoznamovaním je v tom, že nedochádza k fyzickému kontaktu. To znamená, až do manželstva žiadne objatia, bozky, držanie za ruku alebo sex. Tieto pravidlá sa dajú niekedy trochu ohnúť. Niektoré páry sa budú držať za ruky, zatiaľ čo iné nie. Niektorí sa pobozkajú, keď sa zasnúbia, zatiaľ čo iní počkajú, kým ich vyslovia ako muž a žena a muž dostane povolenie pobozkať svoju nevestu.Návrh

Akonáhle sa manželia navzájom poznajú natoľko, aby vedeli, či sa ich morálka, životné ciele a záujmy dostatočne zhodujú, zvyčajne existuje návrh. Pretože už mali povolenie od rodičov, aby začali dvoriť, vedia, že aj v tomto okamihu majú svoje požehnanie v budúcom manželstve.

Konečne manželstvo

Týmto sa proces dvorenia končí. Po uzavretí manželstva sa môže pár bozkávať, objímať a stykovať. Dúfajme, že svojho partnera poznajú dosť dobre na to, aby vydržali skúšky zvykania si na manželský život, pretože do vzťahu vstúpili a pokračovali s čistými hlavami a rodičovským požehnaním.

Ukončenie dvorenia

Nie všetky dvorenia sa samozrejme končia manželskou blaženosťou a jedna alebo druhá strana môže stratiť záujem alebo sa rozhodnúť, že sa nehodia. Ukončenie dvorenia sa nerobí tvárou v tvár medzi ženou a mužom. Treťou stranou, ktorá bola prostredníkom pri začatí súdneho konania, bude po ukončení súdneho konania opäť posol.

Od flirtovania po manželstvo

Námluvy sú oveľa štruktúrovanejšou metódou ako randenie, pokiaľ ide o zistenie, či vy a iná osoba máte byť spolu do konca života. Proces dvorenia nie je taký bežný ako randenie v modernej spoločnosti, ale blogy sa mu páčia Láska, ktorá vydrží , Blog Bethany a mnoho ďalších dokazuje, že môže fungovať tak, ako má.