Osobné granty na splácanie dlhov

Federálna vláda neposkytuje žiadne granty na osobnú finančnú pomoc pri oddlžovaní. Akákoľvek reklama alebo publikácia, ktorá naznačuje, že tieto prostriedky sú ...