Definícia pracovného stresu

Pracovný stres je definovaný ako stres, ktorý sa vytvára v dôsledku protichodných požiadaviek na prácu. Miera kontroly, ktorú majú zamestnanci nad svojim pracovným tokom, môže ...