Čo robiť, ak sa váš telefón nepripojí k sieti Wi-Fi

Muž v kaviarni pomocou mobilného telefónu

S pribúdajúcimi verejnými a maloobchodnými priestormi, ktoré poskytujú bezplatné Wi-Fi, existujú vždy možnosti spojenia. Jedným z frustrujúcich problémov, s ktorými sa majitelia smartfónov stretávajú, je nemožnosť úspešného pripojenia k Wi-Fi. Ak máte problémy s pripojením telefónu k sieti Wi-Fi, mal by ich vyriešiť jeden z týchto ôsmich krokov. Začnite prvým krokom a pokračujte ostatnými, až kým nebudete online!dodáva USA na Štedrý deň 2019

1. Zaistite, aby sieť fungovala správne

Pred ponorením do telefónu a pokusom o nápravu sa uistite, že smerovač a bezdrôtová sieť fungujú. Najlepším spôsobom, ako sieť otestovať, je zabezpečiť, aby sa bezdrôtové zariadenie mohlo k sieti vôbec pripojiť. Zistite, či sa môžu priatelia spojiť, alebo sa opýtajte niekoho v okolí, či sa môže pripojiť. Ak sa viac zariadení nemôže pripojiť k sieti, je pravdepodobné, že nastal problém so smerovačom alebo s internetovou službou. Uistite sa tiež, že váš telefón prijíma stabilný signál Wi-Fi.Súvisiace články
 • Čo robiť, ak zabudnete prístupový kód v telefóne
 • Čo je režim v lietadle na mobilnom telefóne a prečo sa používa?
 • Bezdrôtové pripojenie na internet pomocou mobilných telefónov

2. Skontrolujte, či je zapnutá anténa Wi-Fi telefónu

Keď telefón spôsobuje problémy, niekedy sa prehliadnu malé veci. Pred pokračovaním v pokročilejšom riešení problémov skontrolujte, či je v telefóne povolená anténa Wi-Fi. Okrem toho vypnutie a opätovné zapnutie antény Wi-Fi môže vyriešiť problémy s pripojením. Prepínacie tlačidlo zapnutia / vypnutia Wi-Fi sa nachádza vo väčšine smartphonov v sekcii Nastavenia> Wi-Fi. Ak sipripojenie k Wi-Fi v lietadlea povolili ste režim v lietadle, budete musieť znova zapnúť anténu Wi-Fi. Pri vstupe do režimu v lietadle sa predvolene vypne anténa Wi-Fi.

Stránka s dostupnými sieťami v telefóne s Androidom

3. Overte názov siete

Vždy porovnávajte názov pripojenej siete s názvom požadovanej siete. Nie je nezvyčajné, že bytové komplexy alebo verejné priestory majú k dispozícii hrsť Wi-Fi sietí. Týmto typom sietí často ostávajú podobné predvolené názvy, ako napríklad „ISP-WiFi-123“ a „ISP-WiFi-132“, čo sťažuje ich odlíšenie. Dva bežné príznaky pokusu o pripojenie k nesprávnej sieti sú výzva na zadanie hesla, ktorá sa zobrazí, ak ju neočakávate, alebo zadané heslo je správne, ale nie je akceptované.

4. Skontrolujte heslo Wi-Fi

Mnohokrát opakované čítanie a opätovné zadanie hesla urobí zázraky. Skontrolujte, či je heslo správne, alebo keď to skontrolujete u vrátnika alebo zamestnancapripojenie na hotelové Wi-Fialebo Wi-Fi v maloobchode. Venujte zvláštnu pozornosť použitiu malých a veľkých písmen. Na mnohých smartfónoch môžete zobraziť posledný znak zadaný do poľa hesla. Pri zadávaní si nájdite čas a overujte heslo po znakoch.Stránka s heslom pre mobilný telefón Android

5. Skontrolujte úvodnú obrazovku

Úvodné obrazovky, niekedy tiež známe ako portálové obrazovky, sú bežne používanými funkciami verejných sietí Wi-Fi, najmä v reštauráciách, kaviarňach a hoteloch. Úvodné obrazovky vyzývajú používateľov, aby prijali podmienky používania verejnej siete Wi-Fi, alebo požadujú používateľské meno a heslo.

Pri pripájaní k verejnej sieti Wi-Fi sa môže po výbere siete zo zoznamu dostupných v blízkom okolí zobraziť úvodná obrazovka. Ak však rýchlo odídete z aplikácie Nastavenia, úvodná obrazovka sa nestihne zobraziť a pripojenie sa zruší. Po pripojení k verejnej sieti Wi-Fi počkajte niekoľko sekúnd, aby ste zistili, či sa otvára úvodná obrazovka s výzvou na prijatie podmienok alebo na prihlásenie.Prípadne sa úvodná obrazovka niekedy otvorí iba v internetovom prehliadači telefónu, ako je Safari alebo Chrome. Ak sa úvodná obrazovka zobrazuje iba v prehliadači, iné aplikácie ako Facebook alebo Instagram sa nebudú môcť pripojiť k internetu, kým sa úvodná obrazovka v prehliadači nezobrazí a nedokončí.6. Reštartujte telefón

Reštartovanie telefónu mu dáva čistý štít a šancu znova sa pripojiť k dostupným sieťam Wi-Fi. Dočasné údaje môžu niekedy spôsobiť problémy so softvérom telefónu. Reštartovanie telefónu vymaže tieto medzipamäte dočasných údajov a umožní mu vykonávať operácie o niečo efektívnejšie. Reštartovanie telefónu je bežným krokom pri riešení mnohých problémov.

7. Aktualizujte systémový softvér

Aktualizácia softvéru telefónu môže priniesť opravy chýb a vylepšenia pripojenia. Mnohé z týchto aktualizácií systému objasňujú množstvo problémov a riešení, napríklad problémov s pripojením k sieti Wi-Fi. Ak ste softvér neaktualizovali nejaký čas, môže to trvať trochu dlhšie.

Pre iPhone:

 1. Prejdite do časti Nastavenia> Všeobecné> Aktualizácia softvéru.
 2. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte možnosť Stiahnuť a nainštalovať.
Screenshot obrazovky s nastaveniami aktualizácií na iPhone

Pre Android:

Výber ponúk sa môže líšiť od tu uvedených, ale všeobecný priebeh obrazovky bude rovnaký.

 1. Prejdite do časti Nastavenia> Informácie o zariadení.
 2. Vyberte možnosť Aktualizácia alebo Aktualizácia bezdrôtovej siete.
Stránka s aktualizáciami systému v telefóne s Androidom

Pre Windows Phone:

Keď budú k dispozícii nové aktualizácie, systém Windows automaticky aktualizuje systémový softvér.

8. Zabudnite na sieť a znova sa pripojte

Ak máte problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, ktorú ste predtým používali, problém môžete vyriešiť zabudnutím na sieť a opätovným pripojením. Keď telefón „zabudne“ sieť, vymaže všetky zvyšky spojenia, ktoré by si telefón mohol ponechať pri pokuse o pripojenie k sieti. Niekedy sa vyskytne štikútka, keď sa telefón pokúsi pripojiť k sieti Wi-Fi, a táto malá závada sa opakuje pri každom pokuse o pripojenie a bráni mu v pripojení.

Ak chcete zabudnúť na sieť a znova sa pripojiť, postupujte podľa pokynov pre konkrétne telefóny iPhone, Android a Windows, ktoré sú uvedené nižšie. Zabudnutím na sieť sa odstráni uložené heslo Wi-Fi. Ak je to potrebné, skontrolujte, či máte prístup k heslu Wi-Fi.

Nastavenia siete iPhone

Existujú dva spôsoby, ako zabudnúť na sieťové pripojenia v iPhone: zabudnutie na sieť a obnovenie nastavení siete. Ak tieto postupy problém nevyriešia alebo sa vám ich vykonávanie zdá nepríjemné, kontaktujte podporu spoločnosti Apple .

 1. Prejdite do časti Nastavenia> Wi-Fi.
 2. V zozname Vyhľadať sieť vyhľadajte požadovanú sieť.
 3. Vyberte modrú informačnú ikonu umiestnenú úplne vpravo od názvu siete (je to písmeno „i“ s kruhom okolo).
 4. V hornej časti informačnej obrazovky vyberte možnosť Zabudnúť na túto sieť (ak možnosť Zabudnúť na túto sieť nie je uvedená v hornej časti obrazovky, pokračujte možnosťou riešenia problémov Obnoviť všetky nastavenia siete alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple).
 5. Na obrazovke s potvrdením, ktorá sa otvorí, vyberte Zabudnúť na zabudnutie na sieť.
 6. Vráťte sa do zoznamu sietí Wi-Fi a vyberte požadovanú sieť. V prípade potreby zadajte heslo.

Obnovením všetkých nastavení siete sa odstránia všetky sieťové pripojenia. Toto by malo byť urobené iba ako posledná možnosť a neodporúča sa používateľom zariadení iPhone, ktorým nevyhovuje pokročilé riešenie problémov. Obnovením nastavení siete sa odstránia všetky nastavenia sietí Wi-Fi, uložené heslá sietí Wi-Fi, konfigurácie sietí VPN a mobilné nastavenia. Pred pokračovaním sa uistite, že máte prístup k dôležitým heslám sietí Wi-Fi a informáciám o sieti VPN.

 1. Prejdite do časti Nastavenia> Všeobecné> Obnoviť (nachádza sa úplne dole).
 2. Vyberte možnosť Obnoviť nastavenia siete.
 3. Zadajte prístupový kód telefónu.
 4. V potvrdzovacej výzve vyberte možnosť Obnoviť nastavenia siete. Týmto sa resetujú všetky nastavenia siete a reštartuje sa iPhone (ak chcete, zrušte túto možnosť výberom možnosti Zrušiť).
 5. Po reštartovaní telefónu prejdite do časti Nastavenia> Wi-Fi.
 6. Vyberte požadovanú sieť a zadajte heslo, ak je požadované.

Nastavenia siete Android

Operačný systém Android sa dodáva v rôznych verziách, v závislosti od značky a modelu telefónu. Ak tipy na tejto stránke problém nevyriešia, navštívte webovú stránku výrobcu telefónu. Aj keď sa názvy ponúk môžu mierne líšiť, podľa nasledujúcich pokynov zabudnite na sieťové pripojenie. Pamätajte, že zabudnutím na sieť sa odstráni uložené heslo Wi-Fi.

 1. Prejdite do časti Nastavenia> Wi-Fi.
 2. Vyberte sieť zo zoznamu.
 3. Vyberte možnosť Zabudnúť.
 4. V zozname sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
Snímka obrazovky s prihlasovacou stránkou siete mobilných telefónov Android

Nastavenia siete Windows Phone

Ak poznáte zabudnutie na sieť v počítači so systémom Windows, tento proces je veľmi podobný. Ak problémy s pripojením Wi-Fi pretrvávajú, skontrolujte Stránka technickej podpory spoločnosti Microsoft pre ďalšiu pomoc a podporu kontaktné informácie.

 1. Prejdite na Štart> Nastavenia> Sieť a internet> Wi-Fi> Spravovať nastavenia Wi-Fi.
 2. V zozname Spravovať známe siete vyberte sieť, na ktorú má telefón zabudnúť.
 3. Vyberte možnosť Zabudnúť.
 4. Zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, prípadne zadajte heslo, ak je požadované.

Kontaktujte výrobcu telefónu

Ak žiadny z týchto krokov problém s pripojením nevyrieši a stále sa nemôžete pripojiť k sieti Wi-Fi, je možné, že niečo nie je v poriadku s hardvérom vo vnútri telefónu. Ak sa vám navyše zdá byť nepríjemné vykonať niektorý z týchto krokov na riešenie problémov, vždy kontaktujte výrobcu telefónu pred poskytovateľom mobilných služieb. Poskytovatelia mobilných sietí sú odborníci na celulárnu sieť, ktorú používa váš telefón, nie na problémy s hardvérom telefónu. Výrobcovia telefónov sú odborníkmi na svoje zariadenia a majú zriadené servisné kanály, ktoré zákazníkom pomáhajú pri riešení najrôznejších problémov.