Ako meditovať pomocou Biblie

Meditácia je akt očistenia vedomej mysle človeka od rozptýlení, aby boli sústredení, premýšľali a uvažovali. Meditácia pomocou Biblie si vyžaduje akt ...
Mandaly na meditáciu a vyfarbovanie

Prax používania mandál na meditáciu a farbenie je čoraz populárnejšia, pretože čoraz viac ľudí prijíma stáročia zaužívané zvyky používania mandál ako ...Prijímania

Prijímanie meditácií je spôsob, ako si spomenúť na poslednú večeru. Pri prijímaní je dôležité, aby sa ministri a zbor zamerali na slávnosť ...