Film Bláznovo zlato

Fool's Gold (2008, Warner Brothers) sa opäť stretávajú Matthew McConaughey a Kate Hudson, ktorí ako prví našli spolu chémiu v romantickej komédii Ako stratiť ...