Amortizačná tabuľka s ďalšími platbami

Dodatočné splátky môžu znížiť celkový zaplatený úrok a výrazne skrátiť čas potrebný na splatenie hypotéky. Ak chcete vidieť vplyv vytvárania ďalších ...Ako vytvoriť amortizačnú tabuľku programu Excel

Na vytvorenie vlastnej amortizačnej tabuľky nemusíte byť tabuľkovým kvízom programu Excel. Všetky vzorce sú vopred vypočítané, takže stačí, aby ste ...

Časový plán amortizácie

Časový plán amortizácie vášho hypotekárneho úveru je jednoducho tabuľka, ktorá presne zobrazuje, ako je každá splátka hypotéky rozdelená medzi úroky a istinu, ...