Medzinárodné charitatívne organizácie

Medzinárodná pomoc

Od hladu po zmiernenie následkov katastrof existujú medzinárodné charitatívne organizácie, ktoré sa zaoberajú mnohými príčinami, ktoré ovplyvňujú ľudí na celom svete. Existuje niekoľko druhov medzinárodných charitatívnych organizácií, ktoré sa venujú podpore mieru, obrane ľudských práv, poskytovaniu pomoci pri katastrofách a ďalším. Každá z týchto organizácií má osobitné poslanie, ktorému sa venuje a snaží sa o zmenu v živote tých, ktorí pomoc najviac potrebujú.Dôležitosť medzinárodných charít

Medzinárodné charity slúžia dôležitému účelu tým, že sa zameriavajú na tých, ktorí potrebujú pomoc v oblastiach, kde je k dispozícii málo alebo žiadne zdroje. Tieto charity poskytujú pomoc buď vzdelávaním, prípravou programov, alebo poskytovaním potrebného materiálu.Súvisiace články
  • Tovar Ružová stuha s tovarom proti rakovine prsníka
  • 7 populárnych charitatívnych organizácií pre výskum rakoviny
  • Nápady na zbieranie golfu

Niektoré medzinárodné charity sa zameriavajú na jeden národ, zatiaľ čo iné môžu pôsobiť v mnohých krajinách. Niektoré organizácie majú jediný účel, ako napríklad dodávku zdravotníckeho materiálu alebo vzdelávanie nedostatočne obsluhovanej populácie, zatiaľ čo iné majú širší účel - jednoducho zlepšiť život ľudí žijúcich v oblastiach, kde je pomoc najviac potrebná.

Štyri známe medzinárodné charity

Existuje mnoho známych medzinárodných charitatívnych organizácií vrátane štyroch skupín podrobne uvedených nižšie.

1. Akcia proti hladu / ACF-USA

Action Against Hunger / ACF-USA je medzinárodná humanitárna organizácia zameraná na boj proti hladu po celom svete. Jeho poslaním je eliminovať hlad prostredníctvom prevencie, detekcie a liečby podvýživy. Organizácia zasahuje počas prírodných katastrof, vojen a konfliktných situácií a poskytuje riešenia, ktoré ukončia globálny hlad. Organizácia Action Against Hunger má viac ako 30 rokov skúseností a realizuje programy vo viac ako 40 krajinách, ktoré každoročne pomáhajú viac ako piatim miliónom ľudí.2. Vízia sveta

Svetová vízia je medzinárodná humanitárna organizácia zameraná na kresťanstvo. Funguje to na odstránenie nespravodlivosti a chudoby na celom svete úzkou spoluprácou s deťmi a ich rodinami s cieľom zistiť, čo najviac potrebujú. World Vision funguje vo viac ako 100 krajinách a nediskriminuje na základe rasy, pohlavia alebo etnickej príslušnosti. Pomáha komunitám nájsť spôsoby, ako zlepšiť ich život, a nájsť dlhodobé riešenia ich mnohých problémov.

Darčekový katalóg World Vision je spôsob, ako ľudia môžu darovať organizácii a vybrať si z darčekov, ako je napríklad dodanie čistej vody chudobnej dedine alebo darovanie kozy rodine v núdzi. Osoba môže poskytnúť dar a určiť, kam by chcela minúť svoje peniaze.3. Svetová lekárska pomoc

Svetová lekárska pomoc bola založená v roku 1953 na pomoc zdravotne chudobným na celom svete. Táto medzinárodná charitatívna organizácia distribuuje lekárske, zubné a laboratórne potreby do oblastí, kde sú potrebné. Organizácia sa spolieha na prebytočné dodávky a peňažné dary, ktoré pomocou týchto zdrojov robia zmeny globálne aj lokálne.4. Zachráňte deti

Zachráň deti poskytuje stravu, lekársku starostlivosť, zásoby a vzdelávanie deťom v USA a na celom svete. Reaguje na katastrofy, ako aj na dlhodobú potrebu v komunitách, ktoré majú boje ovplyvňujúce život detí. Zameriava sa na hlad, chudobu, negramotnosť a choroby. Medzi oblasti, kde pomáha Save the Children, patrí Afrika, Ázia, Latinská Amerika, Karibik a Blízky východ.

Nájdenie ďalších medzinárodných charít

Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť ďalšie charitatívne organizácie s medzinárodným zameraním. Napríklad navštívte Charity.org zoznam medzinárodných charitatívnych organizácií so sídlom v USA. UniversalGiving.org Poskytuje tiež komplexný zoznam medzinárodných humanitárnych organizácií. Okrem toho je veľa skupín uvedených v zozname Americký inštitút filantropie sú medzinárodné organizácie.

vtipné nápady na talentové programy pre stredné školy

Ako pomôcť

Väčšina medzinárodných organizácií sa spolieha na dary, ktoré im pomôžu financovať ich rôzne programy. Ak máte medzinárodný pôvod, ktorého ste drahý, zvážte pomoc darovaním svojho času alebo peňazí. Buďte opatrní, že okrem mnohých hodných charitatívnych organizácií existujú aj také, ktoré sú zriadené ako podvody. Pred darovaním vždy skontrolujte, či je charitatívna organizácia legitímna. Zdroje, ako napríklad Charity Navigator, uvádzajú podrobnosti o charitatívnych organizáciách po celom svete a udelia hodnotenie, ktoré označuje platnosť aj hodnotu.