Sťažnosti na poistenie štátnych fariem

Aké prevládajú sťažnosti na poistenie štátnych fariem? Žiadna poisťovňa nie je oslobodená od prijímania sťažností od zákazníkov a štátna farma sa nijako nelíši.