Formulár lekárskeho uvoľnenia pre maloletých

Účelom formulára na uvoľnenie lekárskej služby je poskytnúť zákonné povolenie jednotlivcovi alebo organizácii poverenej dočasnou starostlivosťou o vaše dieťa alebo deti ...